Bursaki 14, 20-150 Lublin

Informacje dla dostawców

Wymagania Sanitarne pdf

Centrum Eksportu i Logistyki Klementynka S.A. współpracuje w zakresie skupu świeżych owoców i warzyw z chłodnią Klementynka.

Jako jedna z nielicznych firm, nie posiadamy określonej minimalnej ilości dostawy. Każdy dostawca, który przywiezie do nas swoje produkty będzie zarejestrowany jako nasz partner.

Dostawcą może być:

– producent rolny

– grupa producencka

– firmy prowadzące skupy owoców i warzyw

Dla naszych nowych dostawców – producentów rolnych – prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego oraz służymy bezpłatnym doradztwem agrotechnicznym.

 

Surowiec przyjmowany jest od producentów, którzy zajmują się uprawą poniższych surowców, przede wszystkim:

 • Truskawki
 • Maliny
 • Agrestu
 • Porzeczki czarnej
 • Porzeczki czerwonej
 • Aronii
 • Jeżyny
 • pozostałe owoce i warzywa

Przyjęcie dostaw składa się z oceny wstępnej surowca w opakowaniach. Po zaakceptowaniu obustronnych warunków przyjęcia dostawy. Przyjmujący wystawia dokument Pz. Na jej podstawie później wystawiana jest faktura.

Jak przebiega ocena wstępna surowca?

Każda dostarczona partia surowca oceniana jest pod względem cech dyskwalifikujących, tj. cech które powodują automatyczną odmowę przyjęcia dostawy.

Obejmuje ona ocenę stanu środka transportu i stanu opakowań , a także wstępną organoleptyczną ocenę jakości surowca (przed rozładunkiem). Cechy dyskwalifikujące są uzależnione od rodzaju skupowanego surowca. Najczęściej stosowane kryteria to:

 • nieakceptowalne warunki sanitarne transportu,
 • obcy, nietypowy zapach,
 • nietypowy smak,
 • szkodniki, larwy szkodników,
 • ciała obce (drewno, plastik, metal, smary itd.),
 • przemarznięcia i zaparzenia,
 • surowiec nasiąknięty wodą,
 • zafermentowanie
 • obite owoce
 • oznaki pleśni

OCENA WŁAŚCIWA

Po wstępnej ocenie, wykonuje się ocenę właściwą na podstawie  próbek pobranych losowo z różnych miejsc partii. Ocena opiera się na zasadzie domniemania że partia odpowiada próbkom. Wykonuje się odpowiednie analizy dla pobranych próbek na zgodność z wymaganiami ze specyfikacji, Polskimi normami. Cechy podlegające ocenie są uzależnione od rodzaju skupowanego surowca. Najczęściej stosowane kryteria to:

 • jednolitość surowca
 • czy surowiec spełnia wymagania minimalne
 • wielkość surowca
 • oraz określa się klasę jakości
 • szczegółowe sprawdzenie surowca pod względem kryteriów dyskwalifikacyjnych,
 • przeprowadzenie testów specjalistycznymi urządzeniami.

Analizy wykonujemy na próbie o masie ok 1000g a ich wyniki wpisujemy do protokołu oceny jakości. Jeżeli analiza wykaże niezadowalającą jakość surowca powiadamiamy dostawcę o nie przyjęciu surowca lub przyjęciu do innej kategorii jakości.